O nás

Hlavní náplní společnosti Z klub s.r.o. je vzdělávací a poradenská činnost v oblastech

  •    sociálních a jiných veřejně prospěšných služeb
  •    poskytování podpory vedení společností
  •    řešení konfliktních situací
  •    řešení sporů v rozhodčím řízení a mediaci
  •    rozvoje osobnosti a životního stylu

V těchto oblastech se společnost věnuje také publikační a propagační činnosti.

Společnost provozuje také studio.zklub.cz.

JUDr. Karel Zuska

Karel Zuska je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory. Jeho hlavní profesí je výkon advokacie v postavení partnera advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři.

Věnuje se též rozhodování sporů v rozhodčím řízení; od roku 2006 je zapsán na listině rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Vedle toho se zaměřuje na lektorskou, expertní a publikační činnost se zaměřením zejména na oblasti sociálních a jiných veřejně prospěšných služeb.

Kromě své hlavní profese se věnuje poradenství v oblasti rozvoje osobnosti a životního stylu - viz studio.zklub.cz.

JUDr. Šárka Zusková

Šárka Zusková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. Po několikaleté praxi v předních advokátních kancelářích působí jako samostatný advokát v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

V současné době se věnuje jako rozhodce a mediátor oblasti řešení konfliktů v rozhodčím řízení a v mediaci.

Je zapsána na listině rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a na seznamu mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Kromě své hlavní profese se dlouhodobě věnuje poradenství v oblasti rozvoje osobnosti a životního stylu - viz studio.zklub.cz.

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs http://bigtheme.net/wordpress