Semináře a kurzy

Na objednávku pro Vás v sídle Vaší organizace rádi uspořádáme níže uvedené semináře:

AKREDITOVANÝ KURZ MPSV

Právní rámec financování sociálních služeb

Součást akreditovaného vzdělávacího programu pro řídicí pracovníky v oblasti sociálních služeb (Akreditovaný kurz MPSV č. 2015/0437-VP)

Hlavní témata semináře:

 • Aktuální otázky financování sociálních služeb podle práva ČR a EU
 • Dotace, dary, příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci, veřejná zakázka, výpůjčky a další tituly podpory sociálních služeb
 • Aplikace režimu pověření službou obecného hospodářského zájmu a vyrovnávací platby
 • Pojetí základních, fakultativních a navazujících činností v rámci vyrovnávací platby
 • Problematika některých výnosů a nákladů v rámci kalkulace vyrovnávací platby
 • Role měst a obcí při vytváření a aktualizaci sítí sociálních služeb
 • Vybrané otázky veřejného zadávání sociálních služeb podle návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rozsahu 5 hodin.

Tento seminář jsme již úspěšně uspořádali v řadě krajů a měst.

Aktuální otevřené termíny:

26. října 2017 (10:00 - 16:00) Praha, Hotel Krystal 1 980 Kč Přihlásit se!
NOVÝ SEMINÁŘ

Veřejná podpora při financování z územních rozpočtů

Hlavní témata semináře:

 • Vztah pravidel veřejné podpory a rozpočtových pravidel
 • Postavení poskytovatele a příjemce podpory
 • Hospodářská činnost neziskových organizací a její účetní evidence
 • Podpora de minimis, její výhody a rizika, speciální podpora de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu
 • Blokové výjimky – slučitelná veřejná podpora zejména v oblasti kultury a sportu
 • Problematika kumulace podpor
 • Problematika financování infrastruktury

Objednat seminář

Lektor

JUDr. Karel Zuska

 • specialista v oblasti veřejné podpory, veřejného zadávání a financování veřejně prospěšných služeb
 • člen expertního týmu MPSV pro oblast procesů v sociálních službách a pro oblast sociálního bydlení
 • spoluautor řady projektů v oblasti plánování a financování sociálních služeb

Níže naleznete přehled námi aktuálně pořádaných seminářů.

Všechny semináře je možné také uspořádat na objednávku přímo pro vaší organizaci. S případnou poptávkou některého z našich akreditovaných i neakreditovaných seminářů nás prosím kontaktujte emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Aktuální

Financování sociálních služeb a dalších činností v rámci výzev MAS

 

Termín: 24. listopadu 2016

Seminář je určen zejména pro zájemce z řad obcí, měst a zástupců místních akčních skupin (MAS). Je zaměřen na aktuální problematiku systému plánování a financování sociálních služeb pro potenciální žadatele o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Více informací


Proběhlo

Financování sociálních služeb a dalších činností v rámci výzev MAS

Právní rámec financování sociálních služeb - 1., 2. a 3. termín

Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory

Odborná konference v rámci cyklu: „Správná řešení ve správnou dobu“

Vyrovnávací platba aktuálně

Spolek a ústav jako poskytovatelé sociálních služeb

Financování neziskových organizací podle rozpočtových pravidel a pravidel veřejné podpory

Ústav jako poskytovatel sociálních služeb

Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou

Spolek jako poskytovatel sociálních služeb

Objednávka semináře

Máte-li zájem o některý z uvedených seminářů, rádi jej zorganizujeme na objednávku přímo ve Vaší organizaci. Své požadavky nám prosím zasílejte na email

info@zklub.cz

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs http://bigtheme.net/wordpress